Lucie Petrová

Diplomová práce

Osobní bankrot a jeho dopady na dlužníka ve srovnání se Spolkovou republikou Německo

Personal Bankruptcy and its Impacts on the Debtor in Comparison with Federal Republic of Germany
Anotace:
Diplomová práce s názvem Osobní bankrot a jeho dopady na dlužníka ve srovnání se Spolkovou republikou Německo je rozdělena do pěti kapitol. Práce je zaměřena především na to, poskytnout základní přehled o procesu oddlužení občanům ČR, kteří se nacházejí v úpadku a kteří mají zájem a možnost podat návrh na povolení oddlužení. Celá problematika oddlužení je srovnána s úpravou SRN s ohledem na navazující …více
Abstract:
The master thesis called Personal Bankruptcy and its Impacts on the Debtor in Comparison with Federal Republic of Germany is divided into five parts. The main purpose of the thesis is to provide an overview of debt relief proceedings for people in the Czech Republic who are going bankrupt as well as for those who are interested to file a Debtor´s Bankruptcy Petition. Considering the particular insolvency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Rostislav Krhut

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava