Ing. Aleš Zalabák

Bakalářská práce

Reklama, spotřební chování a plánování komunikační strategie

Advertising, consumer behaviour and planning communication strategy
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám vlivem reklamy na spotřební chování zákazníků. Součástí je i podrobný popis prostředků, které se při tvorbě reklamních kampaní využívají a jejich plánování. Teoretická část pojednává o obecných informacích o reklamě, jednotlivých druzích médií a vlivu reklamy na zákazníka. Jsou zde zmíněny i faktory ovlivňující chování nakupujících. V několika kapitolách se věnuji …více
Abstract:
In My bachelor work I deal with the influence of advertising on consumer behavior of customers. Includes a detailed description of the funds witch are used for creating advertising campaigns and use their planning. The theoretical part deals with general information about advertising, various types of media and advertising influence on the customer. Here are mentioned here as well as factors influencing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová, doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková, Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance