Bc. Emil Podstavek, DiS.

Bakalářská práce

Hypoteční úvěry na financování bydlení

Mortgage Loans for Housing Finance
Anotace:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá analýzou hypotéčních úvěrů, které jsou nabízeny na trhu v České republice. Pro posouzení byly vybrány hypoteční úvěry čtyř bank – Hypotéční banka, Česká spořitelna, Komerční banka a mBank. Teoretická část se věnuje vymezení problematiky financování bydlení z vlastních či cizích zdroj. Dále přibližuje hypotéční úvěr z pohledu legislativy, parametrů i způsobu zajištění …více
Abstract:
Annotation This bachelor thesis deals with analysis of mortgage loans, which are offered on the market in the Czech republic. For assessment were chosen mortgage loans from four banks – Hypoteční banka, Česká spořitelna, Komerční banka and mBank. The theoretical part is dedicated to definition of the issue of housing finance from own or foreign sources. There is mortgage loan from the point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS