Bc. Michaela Jirušová

Bakalářská práce

Socializace dítěte v kontextu zkušenosti sexuálního zneužívání v rodině

Socialization of the Child in the Context of the Experience of Sexual Abuse in the Family
Anotace:
Bakalářská práce „Socializace dítěte v kontextu zkušenosti sexuálního zneužívání v rodině“ se zabývá dopady sexuálního zneužívání v rodině na socializaci dítěte. V teoretické části lze získat informace o socializačním procesu, jeho formách, činitelích, mechanismech a následcích krizových situací. Dále popisuje sexuální zneužívání dítěte v rodině, jeho průběh, intervenci a dopady na socializaci dítěte …více
Abstract:
Bachelor thesis „ Socialization of the Child in the Context of the Experience of Sexual Abuse in the Family“ deals with the impact of sexual abuse within the family on the socialization of the child. The theoretical part provides information about the socialization process, its forms, determinants, mechanisms and consequences of the crisis situations. It also describes the sexual abuse of the child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Štrausová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta