Bc. Iveta Klabenešová

Bakalářská práce

Riziko přenosu infekce jako nežádoucí účinek nutriční terapie

The risk of transmission of infection as an adverse effect of nutritional therapy
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o otázkách bezpečnosti enterální výživy v rámci nutriční terapie. Krátce pojednává o dietním systému, který je jedním z nástrojů nutriční terapie, a o skutečnosti, že potraviny či pokrm může být za určitých okolností zdrojem tzv. alimentárního onemocnění. Dále bakalářská práce krátce popisuje enterální výživu: způsoby aplikace enterální výživy, indikace kontraindikace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problematic of the enteral tube feeding within the nutrition therapy. It shortly describes the dietary system, one of the nutrition therapy tools, and the fact that foodstuff or the meal can be in certain circumstances the source of the so-called alimentary ailment. It also gives a short description of the enteral tube feeding: the ways of its application, indications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Marie Kolářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta