Bc. Lenka Boháčková

Diplomová práce

Etnická identita imigrantů z Latinské Ameriky a proces jejich adaptace v českém prostředí

Ethnic identity of immigrants from Latin America and the process of adaptation in the Czech Republic
Anotace:
Tématem předložené práce je etnická identita a způsob adaptace přistěhovalců z Latinské Ameriky, jež byly studovány na příkladu migrantů z Peru a Chile do České republiky. Uvedené země sice nepředstavují nejvýznamnější ohniska původu migrantů žijících v České republice, ale neustále se zvyšující počet přistěhovalců z těchto zemí může evokovat začínající nový trend. Migranti, kteří se chtějí ve zvolené …více
Abstract:
The theme of this work is an ethnic identity and the way of adaptation of immigrants from Latin America, which have been studied on the example of migrants from Peru and Chile to the Czech Republic. These countries do not represent a major focus of origin of migrants living in the Czech Republic, but the ever-increasing number of immigrants from these countries can evoke a starting new trend. The migrants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta