Bc. Jana Hirnerová

Diplomová práce

Hodnocení dopadů politik zaměřených na rodiny s dětmi. Příklad dovozu politiky přídavku na dítě.

Assessing the impact of policies aimed at families with children. Example of importing a child allowance policy.
Anotace:
Cílem diplomové práce Hodnocení dopadů politik zaměřených na rodiny s dětmi. Příklad dovozu politiky přídavku na dítě je posoudit vliv nasta-vení politiky přídavku na dítě na míru chudoby rodin s dětmi pomocí ukazatele AROP. Práce je zaměřena na nastavení přídavku na dítě v ČR a ve vybraných evropských zemích, které mají stejný podíl výdajů na přídavky na děti k HDP jako ČR, tj. Dánsko, Řecko a Maďarsko …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis Assessing the impact of policies aimed at families with children. Example of importing a child allowance policy is to assess the impact of the child allowance policy setting on the poverty rate of families with children using the AROP indicator. The focus is to evaluate the child allowance setting in the Czech Republic and in se-lected European countries that have the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta