Ing. Martin Podolák

Diplomová práce

Marketingová kampaň e-shopu www.drogerie-slevy.cz

Marketing campaign of e-shop www.drogerie-slevy.cz
Anotace:
Téma diplomové práce patří mezi aktuální, protože se jedná o digitální prostředí, které je v posledních letech na výrazném vzestupu, a v marketingové komunikaci toto prostředí zaujímá pevné a velice významné místo. V první části diplomové práce budou prozkoumány aktuálně používané marketingové nástroje, popsána jejich charakteristika a doplněna o významné statistiky, které jejich vhodnost užívání podpoří …více
Abstract:
The subject of my thesis is a topic of current importance, as it focuses on digital environment which has been growing very strongly and which has a significant position in marketing communication. The first part of the thesis explores currently used marketing tools and their features, and it presents major statistical data which either support, or disprove suitability of their use. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní