Theses 

Marketingová kampaň e-shopu www.drogerie-slevy.cz – Ing. Martin Podolák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Martin Podolák

Diplomová práce

Marketingová kampaň e-shopu www.drogerie-slevy.cz

Marketing campaign of e-shop www.drogerie-slevy.cz

Anotace: Téma diplomové práce patří mezi aktuální, protože se jedná o digitální prostředí, které je v posledních letech na výrazném vzestupu, a v marketingové komunikaci toto prostředí zaujímá pevné a velice významné místo. V první části diplomové práce budou prozkoumány aktuálně používané marketingové nástroje, popsána jejich charakteristika a doplněna o významné statistiky, které jejich vhodnost užívání podpoří nebo vyvrátí. V druhé části se diplomová práce zabývá průzkumem marketingové strategie e-shopu www.drogerie-slevy.cz v roce 2015. Dílčím cílem, který vyplývá z tohoto průzkumu, bude vyhodnocení konkrétních měřitelných statistických a ekonomických výsledků, které tato marketingová strategie přinesla. Dalším dílčím cílem je nalezení vhodných marketingových nástrojů pro marketingovou strategii v roce 2016. Hlavním cílem diplomové práce je definování marketingové strategie pro rok 2016 včetně finančního rozpočtu.

Abstract: The subject of my thesis is a topic of current importance, as it focuses on digital environment which has been growing very strongly and which has a significant position in marketing communication. The first part of the thesis explores currently used marketing tools and their features, and it presents major statistical data which either support, or disprove suitability of their use. The second part of the thesis looks into a marketing strategy of online shop www.drogerie-slevy.cz for 2015. Evaluation of specific measurable statistical and economic results produced by the marketing strategy is one of the thesis objectives. Another objective is the identification of marketing tools suitable for a marketing strategy for 2016. The main goal of the thesis consists in defining a marketing strategy for 2016 including the budget.

Klíčová slova: drogerie, e-shop, vyhledávače, marketingová komunikace, marketingový plán, marketingový mix, marketingový výzkum, marketing na internetu, cílová skupina, podpora prodeje, toiletries and household goods, browsers, marketing communication, marketing plan, marketing mix, marketing research, target group, sales support

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:57, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz