Marek BÍLEK

Bakalářská práce

Analýza klíčových témat volební kampaně ve vybraném krajském městě v komunálních volbách v roce 2014 - České Budějovice

Analysis of the key themes of the election campaign in selected regional city in the municipal elections in 2014 - Ceske Budejovice
Anotace:
Práce analyzuje předvolební kampaň, která předcházela komunálním volbám v Českých Budějovicích v říjnu 2014. Hlavním těžištěm bádání je, jakou formu kampaně politické subjekty zvolily, jaká témata a řešení voličům nabídly a kolik peněz a z jakých zdrojů na kampaň čerpaly. Kromě toho se práce krátce věnuje i popisu situace v Českých Budějovicích v obodbí komunálních voleb od roku 1990.
Abstract:
This bachelor´s work focuses on campaign for municipal election in town Ceske Budejovice in autumn 2014. There are three main topics, that we analysed. The first one is about a form of campaign, the next part is connected with topics and promises in the campaign for municipal election, that offered parties to electors. The third section of this analysis is concerned with amounts of money, which were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍLEK, Marek. Analýza klíčových témat volební kampaně ve vybraném krajském městě v komunálních volbách v roce 2014 - České Budějovice. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/