Jiří LHOTÁK

Bachelor's thesis

Metody vyhodnocení kvality pitné vody

Methods of drinking water quality determination
Abstract:
Tato bakalářská práce má za úkol seznámit se současnými metodami pro vyhodnocování kvality pitné vody a následným návrhem pro elektrické vyhodnocení parametrů pomocí senzorových struktur. V první části se zaměřuji na současné způsoby hodnocení kvality pitné vody a to včetně přehledu všech používaných ukazatelů nutných pro toto vyhodnocení. V další části se zaměřuji na vlastní návrh metody vyhodnocování …more
Abstract:
This bachelor paper work introduces present evaluating methods of the potable water quality and a scheme of electrical evaluated parameters. In the first part there are present evaluating ways of the potable water quality and a summary of all used characteristics that are essential for this evaluation. In the next part there is my own proposal how to evaluate it (using sensor structures and specific …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011
Accessible from:: 30. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2011
  • Supervisor: Ing. Petr Kuberský

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LHOTÁK, Jiří. Metody vyhodnocení kvality pitné vody. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering

Theses on a related topic