Jiří LHOTÁK

Bachelor's thesis

Metody vyhodnocení kvality pitné vody

Methods of drinking water quality determination
Anotácia:
Tato bakalářská práce má za úkol seznámit se současnými metodami pro vyhodnocování kvality pitné vody a následným návrhem pro elektrické vyhodnocení parametrů pomocí senzorových struktur. V první části se zaměřuji na současné způsoby hodnocení kvality pitné vody a to včetně přehledu všech používaných ukazatelů nutných pro toto vyhodnocení. V další části se zaměřuji na vlastní návrh metody vyhodnocování …viac
Abstract:
This bachelor paper work introduces present evaluating methods of the potable water quality and a scheme of electrical evaluated parameters. In the first part there are present evaluating ways of the potable water quality and a summary of all used characteristics that are essential for this evaluation. In the next part there is my own proposal how to evaluate it (using sensor structures and specific …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zverejniť od: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2011
  • Vedúci: Ing. Petr Kuberský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LHOTÁK, Jiří. Metody vyhodnocení kvality pitné vody. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Bachelor programme / odbor:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering

Práce na příbuzné téma