RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.

Disertační práce

Self-organizing Similarity Search - The Social Network Approach

Self-organizing Similarity Search - The Social Network Approach
Anotace:
Různá digitální zařízení produkují každý den obrovská a neustále rostoucí množství obrázků, videí nebo zvukových nahrávek. Vyprodukovaná multimediální data jsou obvykle uložena v mobilních telefonech nebo osobních počítačích, které mohou být vzájemně propojeny pomocí digitálních sítí. Takové sítě mohou být chápány jako distribuované systémy se spoustou připojených uzlů vlastněných uživateli, kteří …více
Abstract:
Every day, various digital devices produce a huge and continually increasing amount of images, videos, or audio recordings. The produced multimedia data are usually stored within mobile phones or personal computers that can be mutually interconnected through digital networks. Such networks can be perceived as distributed systems with a lot of connected nodes owned by users, willing to share their data …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., Prof. Marco Patella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika