Mgr. Vojtěch Růžička, Ph.D.

Disertační práce

Oscillation Theory of Higher Order Half-Linear Differential and Difference Equations

Oscillation Theory of Higher Order Half-Linear Differential and Difference Equations
Anotace:
Tato práce je z větší části věnována odvozování neoscilačních kritérií pro pololineární diferenciální a difereční rovnice sudého řádu, mimo jiné i pro pololineární diferenciální a diferenční rovnice sudého řádu Eulerova typu. Například pro dvoučlennou rovnici pololineární diferenciální rovnici sudéhořádu Eulerova typu \begin{equation*} (-1)^n \left(t^\alpha\Phi\left(x^{(n)}\right)\right)^{(n)} + \gamma …více
Abstract:
This work is devoted mainly to obtaining nonoscillation criteria for the even order half-linear differential and difference equations, among others for the even order half-linear differential and difference equations of Euler type. For example, for the two-term Euler type half-linear differential equation \begin{equation*} (-1)^n \left(t^\alpha\Phi\left(x^{(n)}\right)\right)^{(n)} + \gamma \, t^{\alpha …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D., prof. Naoto Yamaoka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta