Bc. Sabina Netíková

Diplomová práce

Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy

Teaching topic of homosexuality and prevention of homophobia in upper primary school
Anotace:
Diplomová práce na téma „Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy“ pojednává o důležitosti vyučování těchto témat již na základní škole. V teoretické části se zabývám psychosexuálním vývojem člověka. Dále se věnuji homosexualitě z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami sebepřijetí a homosexuálního partnerství a rodičovství. Důležitou součástí práce …více
Abstract:
Diploma thesis on the theme "Teaching the topic of homosexuality and homophobia prevention in secondary schools" discusses the importance of teaching these subjects in primary school. The theoretical part deals with the human psychosexual development. Then I describe homosexuality in terms of its occurrence in the population, etiology, issues of self-acceptance and homosexual partnership and parenthood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy