Oldřich Hradil

Master's thesis

Best practices pro jednotkové testování

Best practices for unit testing
Abstract:
Cílem této diplomové práce je implementovat nástroj pro automatizovanou kontrolu dodržování „Best Practises“ pro jednotkové testování. Analýzou světově uznávaných renomovaných zdrojů jsou vymezeny „Best Practises“ pro jednotkové testování. Následně je navržen plugin pro vývojové prostředí IntelliJ IDEA, který zajišťuje kontrolu dodržování „Best Practises“. Plugin je navržen takovým způsobem, aby umožňoval …more
Abstract:
This master thesis aims to design and implement a tool for automated checking of „Best Practises“ for unit testing. "Best Practices" for unit testing are defined by the analysis of world-renowned sources. Subsequently, a plugin for checking the „Best Practises“ for IntelliJ IDEA is designed. The plugin is designed to allow implementation for various programming languages and test frameworks. Within …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 10. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2021
  • Supervisor: Ota Novotný
  • Reader: Filip Vencovský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82614

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie