Mgr. Jana Korčáková

Diplomová práce

Rozvod manželství a následná péče o děti očima aktérů

Divorce of a marriage and following child care from a view of all involved
Anotace:
Ústředním tématem práce je rozvod manželství a porozvodové uspořádání péče o děti z pohledu samotných rodičů. Teoretická část práce se zabývá manželstvím a rodinou, přičemž značná část je věnována rozvodu. Práce má teoreticko - empirický charakter. Metodou hloubkových polostrukturovaných rozhovorů jsou zjišťovány příčiny, průběh a dopady rozvodu na rodiče a na děti, uspořádání péče o děti po rozvodu …více
Abstract:
The main topic of the thesis is divorce of the marriage and following after divorce child care settlement from parents point of view. The theoretical part of the thesis is discussing marriage and family, while large part is concentrating on divorce. The theoretic - empirical approach was chosen for the thesis. The divorce cases, process and consequences for parents and children, after divorce child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství