Hana Glisníková

Bakalářská práce

Porodnost a plodnost v evropských zemích

Birth rate and fertility in European countries
Anotace:
Cílem této práce je srovnat vývoj plodnosti a porodnosti v evropských zemích od roku 1960. Jedná se o ukazatele, které jsou ovlivňovány nesčetným množstvím vnějších vlivů. Mezi ty hlavní patří politická agenda vlády, ekonomická situace země, společenské a kulturní trendy či vliv náboženství. V současnosti mají na plodnost čím dál tím větší vliv také imigranti, kteří v hojném počtu proudí do zemí Evropy …více
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the development of fertility and birth rates in European countries throughout the last fifty years since 1960. These two indicators are influenced by numerous factors. The major ones include government agenda, economic situation of a particular country, social and cultural trends and the influence of religion. Currently, there is a growing impact of immigration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Tomáš Löster

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/65436

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie