Mgr. Anna Kotrčová

Diplomová práce

Ideální vzdělávací program podle sociálních pracovníků pracujících s dospělými klienty

Ideal educational program by social workers working with adult clients
Anotace:
Magisterská diplomová práce pojednává o ideálním vzdělávacím programu viděným očima sociálních pracovníků pracujících s dospělými klienty.V práci popisuji profesní vzdělávání dospělých jako takové a následně se zaměřuji na konkrétní profesi - profesi sociálního pracovníka. Věnuji se koncipování profesního vzdělávání - analýze vzdělávacích potřeb; plánování a průběhu vzdělávání a specifikům vzdělávacích …více
Abstract:
This thesis discuss the ideal education programme through the eyes of social workers working with the adults. In this paper I describe professional education of adults as such following by focus on a particular profession – the profession of social worker. Subsequently, a proposal of professional education – analysis of educational needs, planning and process of education and specifics of educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta