Mgr. Dana Augustýnová

Master's thesis

Rozvíjení geometrické představivosti žáků primární školy prostřednictvím manipulativních činností

Developing geometric imagination of pupils of primary school through manipulative activities
Anotácia:
Diplomová práce „Rozvíjení geometrické představivosti žáků primární školy prostřednictvím manipulativních činností“ si klade za úkol zpracovat soubor aktivit (pracovních listů) zaměřených na fyzické manipulace směřující k rozvoji prostorové představivosti žáků primární školy. Tyto činnosti jsou také zaměřeny na rozvoj jemné motoriky a na logické, kombinační a abstraktní myšlení žáků. Jednotlivé aktivity …viac
Abstract:
The Diploma thesis “Developing Geometric Imagination Elementary School Pupils through Manipulative Activities " is tasked to handle the file of activities (worksheets) aimed at the physical manipulation aimed at the development of spatial imagination of elementary school pupils. These activities are also focused on the development of fine motor skills and logical, combinational and abstract thinking …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedúci: Mgr. Eva Nováková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Milena Vaňurová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta