Bc. Žaneta Podbřecká

Diplomová práce

Srovnání metod stanovení výživové hodnoty masných výrobků a její uvádění na obale

Comparison of Methods of Determination of Nutritional Value of Meat Products and their Presentation on the Packaging
Anotace:
Diplomová práce Srovnání metod stanovení výživové hodnoty masných výrobků a její uvádění na obale se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá chemickým složením masa, popisem a dělením masných výrobků podle aktuální legislativy, balením a označováním potravin a výživovou hodnotou. Poslední kapitola je zaměřena na laboratorní metody analýzy základních složek masných výrobků.Praktická …více
Abstract:
The thesis Comparison of Methods of Determination of Nutritional Value of Meat Products and their Presentation on the Packaging consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with chemical composition of meat, description and division of meat products according to current legislation, packaging and labeling of foods and nutritional value. The last chapter is focused on laboratory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Rozíková, Ph.D.
  • Oponent: Soňa Bogdanovičová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta