Zdeněk Holub

Bachelor's thesis

Interní komunikace ve Škoda auto

Internal Communication in Škoda Auto
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá interní komunikaci ve společnosti ŠKODA AUTO.Hodnotím současný model interní komunikace ve společnosti Škoda AUTO a.s. a posuzuji jeho celkovou efektivitu v dosahování plánovaných cílů a naplňování firemních očekávání.Hlavním tématem bakalářské práce je interní komunikace organizací v oblasti podnikové sféry. Cílem bakalářské práce je s využitím aktuálních domácích a zahraničních …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with internal communications in ŠKODA AUTO. I evaluate the current model of internal communication in Škoda auto a.s. and assess its overall effectiveness in meeting planned goals and meeting company expectations. The main topic of the bachelor thesis is the internal communication of organizations in the sphere of business. The aim of the bachelor thesis is to draw on current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication