Bc. Tereza Kalabisová, DiS.

Bakalářská práce

Implementace ekonomického informačního systému v podmínkách malého podniku

Implementation of economic information system into small business entity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem na rozšíření uživatelských licencí stávajícího ekonomického informačního systému ve společnosti Aledo s.r.o. Praktická část je nejprve zaměřena na analýzu podnikových procesů a následně na návrh rozšíření uživatelských licencí. V další části bude pro společnost zpracován návrh vnitropodnikové směrnice, která upravuje způsob užívání informačního systému podniku.
Abstract:
This thesis deals with the proposal to widen the user licenses of the existing economic information system in Aledo Ltd. The practical part is focused on the first business process analysis and subsequently to an extension of user licenses. In the next part, the company prepared a draft internal directive, which regulates the manner of use of the information system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Jakub Snížek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting