Mgr. Marie Poláčková, Ph.D.

Bakalářská práce

Geologické vrtné práce a jejich ekologická rizika - právní pohled

Geological boreholes and its ecological impact - legal insight
Anotace:
Bakalářská práce zahrnuje geologickou a právní kategorizaci vrtů a zmiňuje ekologická rizika související s prováděním a provozováním vrtů. Převážná část práce je zaměřena na národní právní úpravu, která se vztahuje k realizaci a existenci vrtů. Jedna z kapitol popisuje řešení ekologického rizika v souvislosti se starými ekologickými zátěžemi. Závěr práce je věnován zhodnocení současné právní úpravy …více
Abstract:
This Bachelor’s Degree thesis focuses on the geological and legal categorisation of boreholes and refers to the ecological impacts related to the drilling and maintenance of boreholes. For the most part the thesis concerns the national applicable law that relates to the completion and the upkeep of boreholes. One of the chapters describes the solution of the ecological impact related to old ecological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jan Viewegh

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta