Bc. Tomáš Mlčoušek

Diplomová práce

Rozpočtová politika v České republice a sport

Fiscal policy in Czech republic and sport
Anotace:
Hlavním tématem této diplomové práce je finanční podpora sportu ze státního rozpočtu a rozpočtů regionálních a municipálních subjektů. Diplomová práce je koncipovaná do dvou částí. První - Teoretická část se zabývá základními pojmy rozpočtové soustavy a celou řadou souvisejících pojmů v dané problematice. Druhá - praktická část je zaměřená na financování sportu ze státního rozpočtu a to konkrétně z …více
Abstract:
The main subject of this thesis is financial support of sports from national, regional and municipal budgets. The thesis consists of two parts. First, the theoretical part, is dedicated to introduction of basic concepts of fiscal framework and numerous related concepts. Second, the practical part, is aimed to financing sports from national budget, namely from the budgets of Ministry of education, youth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií