Zuzana Gombosová, DiS.

Bachelor's thesis

Migrace a dopady na bezpečnost Evropy

Migration and Impacts on European Security
Abstract:
Tato práce se zabývá migrační krizí a jejím vývojem od roku 2017 do sou-časnosti. Celá práce je zaměřena na aktuální situaci - dění v Evropě v období od kulminace v letech 2015-2016 až po současnost. Práce se zabývá politickými pohledy na migraci, bezpečnostní situací a možnými dopady na bezpečnost Evropy.
Abstract:
This work deals with migration crisis and developments from 2015 to the present. The work is focused on the current situation in Europe in the pe-riod from culmination in 2015 - 2016 to the present. - Work in the field tic-kými views on migration, security situation and possible impact on Euro-pe's security.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: MSc Jan Polišenský, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Tomica

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní