Bc. Roman Németh

Bakalářská práce

Úspěšnost makroekonomických predikcí

Successfulness of macroeconomic predictions
Abstract:
The subject of the bachelor´s thesis "Successfulness of macroeconomic predicitions" is an evaluation of successfulness of macroeconomic predictions in term of their accuracy. Early part of thesis contains brief summary of historical development of macroeconomic predictions and theoretical definitions and methods of measuring accuracy which form the basis for the analysis. Some institutions that are …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Úspešnosť makroekonomických predikcií“ je vyhodnotenie úspešnosti makroekonomických predikcií z pohľadu ich presnosti. Prvé kapitoly obsahujú stručné zhrnutie historického vývoja v oblasti makroekonomického prognózovania a teoretické vymedzenie pojmov a metód merania presnosti, ktoré tvoria východiská pre analýzu. Následne sú predstavené niektoré subjekty prognózujúce makroekonomické …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta