Bc. Anna Žáková

Diplomová práce

Strategie získávání zaměstnanců v době ekonomického růstu

The strategy of employee recruitment during the time of economic growth
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou strategie získávání zaměstnanců, ve dvou různých společnostech, v době ekonomického růstu. V práci jsou zároveň uvedeny nové možnosti a trendy, které mohou společnosti při získávání zaměstnanců využít. Práce taktéž analyzuje ekonomickou situaci s ohledem na fáze hospodářských cyklů a míru nezaměstnanosti v České republice.
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the strategy for recruiting employees in times of economic growth in two companies. Thesis presents new possibilities and trends which could be used by companies in the recruitment process as well. Thesis also analyzing development of economic cycles and unemployment development in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Viktor Prokop, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žáková, Anna. Strategie získávání zaměstnanců v době ekonomického růstu. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní