Bc. Anna Žáková

Master's thesis

Strategie získávání zaměstnanců v době ekonomického růstu

The strategy of employee recruitment during the time of economic growth
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou strategie získávání zaměstnanců, ve dvou různých společnostech, v době ekonomického růstu. V práci jsou zároveň uvedeny nové možnosti a trendy, které mohou společnosti při získávání zaměstnanců využít. Práce taktéž analyzuje ekonomickou situaci s ohledem na fáze hospodářských cyklů a míru nezaměstnanosti v České republice.
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the strategy for recruiting employees in times of economic growth in two companies. Thesis presents new possibilities and trends which could be used by companies in the recruitment process as well. Thesis also analyzing development of economic cycles and unemployment development in the Czech Republic.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Viktor Prokop, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Žáková, Anna. Strategie získávání zaměstnanců v době ekonomického růstu. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní