Bc. Zuzana Varhoľová

Diplomová práce

Management diverzných tímov

Management diverzních týmů
Anotace:
Varhoľová, Z. Management diverzních týmů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Diplomová práce se zabývá problematikou diversity managementu a efektivním vedením diverzních týmů v multikulturních podnicích. Literární rešerše diplomové práce vymezuje základní pojmy týkající se rozmanitosti a diversity managementu. Blíže rozebírá problematiku age a interkulturního managementu v kontextu …více
Abstract:
Varhoľová, Z. Diversity team management. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2018.Diploma thesis deals with an issue of diversity management and effective leadership of diverse teams, in multicultural companies. Literary research of the thesis defines general terms, such as diversity and diversity management. Furthermore, problematics of the age and intercultural management in context of present …více
Abstract:
Varhoľová, Z. Management diverzných tímov. Diplomová práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2018.Diplomová práca sa zaoberá problematikou diversity managementu a efektívnym vedením diverzných tímov v multikultúrnych podnikoch. Literárna rešerš diplomovej práce vymedzuje základné pojmy týkajúce sa diverzity a diversity managementu. Bližšie rozoberá problematiku age a interkultúrneho managementu v …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický