Bc. Jan Jelínek

Diplomová práce

Prieskum zmien nákupného chovania firemných zákazníkov

Survey changes shopping of behavior corporate custumers
Anotace:
Marketing je definován jako řídící proces, který má za úlohu v časovém předstihu určit požadavky jednotlivých zákazníku při dosažení co nejvyššího zisku společnosti. Cílem organizace je vytvořit, získat a udržet si zákazníka. Aby organizace mohla vytvořit, získat a udržet si zákazníka, musí vyrobit, vytvořit a dodat zboží a služby, které chtějí, oceňují, a to za podmínek atraktivních pro zákazníky …více
Abstract:
Marketig is defined as the managment process, wich has the task to determine in the requirements of each customerin order to maximize profit.The organization is to create, acquire and retain customers. For an organization to create, acquire and retain customers, to produce, create and deliver goods and services they want, appreciate, under the conditions attractive to customers. The organization must …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc.
  • Oponent: Ing. Stanislava Labancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

Všechny práce