Theses 

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců jako základ strategického řízení lidských zdrojů v MSP – Bc. Roman Kloubec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Roman Kloubec

Bakalářská práce

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců jako základ strategického řízení lidských zdrojů v MSP

Recruitment, selection and adaptation of employees as a basis of a strategic human resource management in small-scale and medium-scale enterprises

Anotace: Tato práce řeší problematiku personálního řízení v dnešní době přezaměstnanosti, kdy je stále složitější získávat, vybírat a udržet ve společnosti kvalitní zaměstnance, kteří se budou ochotni pracovně podílet i na méně atraktivních činnostech. V teoretické části se zaměřuji na definování základní problematiky řízení lidských zdrojů, kde se zabývám získáváním, přijímáním, rozvojem talentů, adaptací pracovníků, způsobem řízení pracovních výkonů, vedením a rozvojem spolupracovníků, včetně pozitivní motivace pomocí odměňování. V praktické části se zaměřuji na charakteristiku společnosti, zákazníky, konkurenty, získávání spolupracovníků, využívání služeb externích spolupracovníků, koordinaci projekčních a opto-telekomunikačních prací, včetně pozitivní motivace projektantů k dobrovolným pracím na méně atraktivních, ale důležitých činnostech z důvodu omezení fluktuace spolupracovníků, která negativně ovlivňuje rozvoj střediska projekce a optotraktů.

Abstract: This dissertation deals with the problems associated with managing people at a time when there are too many employees, and it is more complicated for companies to attract, select and keep good employees who will be willing to participate in less attractive activities. In the theoretical part I focus on defining of basic problems associated with managing people. I deal with attracting, selecting, developing of talents, adaptation of workers, means of managing performance, leading and development of co-workers, including positive motivation using remuneration. In my practical part I focus on characteristic of the company, customers and competitors, as well as attracting co-workers, using opportunities of outside co-workers, coordination of designing and optical telecommunication works. I also deal with positive motivation of designers to participate in less attractive but important activities to reduce the job changing of co-workers, which has negative impact on development of designing centre.

Klíčová slova: Vybírání, udržení, motivování, zamezení fluktuace kvalitních zaměstnanců a pozitivní motivace.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:39, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz