Josef Fialka

Bakalářská práce

Bezpečnostníprojekt na významnou kulturní akci - Zlínský filmový festival

Security Project for a Major Cultural Event - Zlin Film Festival
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá bezpečností na Zlínském filmovém festivalu. První část definuje základní problematiku spjatou s ochranou osob a majetku na veřejných prostranstvích. Dále je popsána úloha a význam obce při zajišťování veřejného pořádku, jsou zde vyjmenovány právní předpisy vztažné k danému tématu a složky zajišťující bezpečnost. Druhá část práce se věnuje charakteristice Zlínského filmového …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with security at the Zlín film Festival. The first part defines the basic issues connected with the protection of persons and property in public spaces. Furthemore, it is described the role and importance of municipalities in ensuring public order, are here listed legislation the reference to the topic and ingredients to ensure safety. The second part of the work focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fialka, Josef. Bezpečnostníprojekt na významnou kulturní akci - Zlínský filmový festival. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe