Josef Fialka

Bachelor's thesis

Bezpečnostníprojekt na významnou kulturní akci - Zlínský filmový festival

Security Project for a Major Cultural Event - Zlin Film Festival
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá bezpečností na Zlínském filmovém festivalu. První část definuje základní problematiku spjatou s ochranou osob a majetku na veřejných prostranstvích. Dále je popsána úloha a význam obce při zajišťování veřejného pořádku, jsou zde vyjmenovány právní předpisy vztažné k danému tématu a složky zajišťující bezpečnost. Druhá část práce se věnuje charakteristice Zlínského filmového …more
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with security at the Zlín film Festival. The first part defines the basic issues connected with the protection of persons and property in public spaces. Furthemore, it is described the role and importance of municipalities in ensuring public order, are here listed legislation the reference to the topic and ingredients to ensure safety. The second part of the work focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fialka, Josef. Bezpečnostníprojekt na významnou kulturní akci - Zlínský filmový festival. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe