Monika GÜRTHOVÁ

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost telefonních operátorů T-Mobile Czech republic a.s., Telefónica Czech republic a.s. a Vodafone Czech republic a.s.

Corporate social responsibility of telephone operators T-Mobile Czech republic a.s., Telefónica Czech republic a.s. a Vodafone Czech republic a.s.
Anotace:
Zavedení konceptu společenské odpovědnosti do praktického fungování společnost se potýká s několika problémy, které se odvíjejí hlavně od politiky daného státu, ve kterém společnost působí, smýšlení obyvatel a celkového pochopení konceptu danou společností. Rozdíly mezi českými operátory a jejich zahraničními mateřskými společnostmi tkví především v čase. Zahraniční operátoři měli čas se s celým konceptem …více
Abstract:
The introduction of the concept of social responsibility into practical operation of the company is faced with several problems, deriving mainly from the policy of the State in which the company operates, beliefs Population and overall understanding of the concept of the company. If we compare Czech operators with their foreign parent companies differences lies primarily in time. Foreign operators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GÜRTHOVÁ, Monika. Společenská odpovědnost telefonních operátorů T-Mobile Czech republic a.s., Telefónica Czech republic a.s. a Vodafone Czech republic a.s.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management