Bc. Michaela Semrádová

Bachelor's thesis

Nekonvenční zdroje plynu v čínské energetické politice

Unconventional gas resources in China's energy policy
Anotácia:
Čína disponuje největšími zásobami břidlicového plynu na světě. Práce se zabývá spojením čínské energetické strategie a vývojem těžby břidlicového plynu. Tato energetická surovina má velký potenciál stát se zdrojem snížení závislosti Číny na dovozu zahraničních zásob a zlepšit kvalitu životního prostředí. Objevené a vytěžitelné zásoby by mohly mít dopad i na cenu zemního plynu na světových trzích. …viac
Abstract:
China has the largest shale gas reserves in the world. Thesis deals with Chinese energy strategy and the development of shale gas. It has great potential to become a source of reducing dependence of China on imported foreign stocks. Discovered and recoverable reserves could have an impact on the price of natural gas in the world market. Due to lower availability of information was used methodology …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií