Eduard BATALOV

Bakalářská práce

Překlad webových stránek Techmania Science Center o. p. s. z českého jazyka do ruského, vypracování překladatelského komentáře a česko-ruského slovníku.

Translation of the website of Techmania Science Center from Czech language to Russian, elaboration of translation commentary and Czech-Russian vocabulary.
Abstract:
The work itself begins with an introduction to the theoretical part. This chapter defines the requirements for the translator and his work, describes the main methods, strategies and procedures for translation. The next part of the work is the translation of the web pages of the Techmania Science Center. The translation commentary contains examples from the original text. The final part contains a …více
Abstract:
Samotná práce začíná úvodem do teoretické části. Tato kapitola definuje požadavky na překladatele a jeho práci, popisuje hlavní metody, strategie a postupy překladu. Další část práce je věnována samotnému překladu webových stránek Techmania Science Center. Komentář obsahuje příklady z textu překladu. Závěrečná část obsahuje česko-ruský slovník.
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Filolog Anastasija Šestakova

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BATALOV, Eduard. Překlad webových stránek Techmania Science Center o. p. s. z českého jazyka do ruského, vypracování překladatelského komentáře a česko-ruského slovníku.. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/