Bc. Petr JUKEŠ

Diplomová práce

Kognitivní aspekty dýchání a lokomoce

Cognitive aspects of breathing and locomotion
Anotace:
Smyslem předkládané práce je kriticky přezkoumat platnost prastaré empirie, deklarující reciprocitu mezi kognicí, dýcháním a lokomocí. Za účelem objektivizace vzájemných vztahů bylo sestaveno 6 etap charakteru dual-task, které následovaly současný trend přiblížit testované situace reálným podmínkám (prostá chůze, chůze doprovázená hudbou ve smyslu RAS/non-RAS, chůze během kognitivně laděného rozhovoru …více
Abstract:
The purpose of the presented thesis is to critically examine the validity of ancient knowledge that declares a reciprocity among cognition, breathing and locomotion. Six stages of dual-task character were put together to prove the general validity of mutual relations that followed contemporary trend of bringing test situations closer to real conditions (simple walk, walk accompanied by music in RAS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUKEŠ, Petr. Kognitivní aspekty dýchání a lokomoce. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta zdravotnických věd

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yvzcxc yvzcxc/2
16. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.