PhDr. Lucie Brůžková, Ph.D.

Diplomová práce

Výskyt stresu u žáků druhého stupně základní školy ve vztahu k jejich vnímání psychosociálního klimatu ve třídě

The Prevalence of Stress and Its Correlation with the Perception of the Class Psychosocial Climate in Older Primary School Students
Anotace:
Předkládaná práce je zpracována v kontextu současného základního školství. Jejím cílem bylo ověřit, zda existují vztahy mezi intenzitou vnímaného stresu a hodnocením klimatu školní třídy u žáků na 2. stupni základní školy a dále identifikovat další faktory, které souvisí s výskytem stresu a vnímáním psychosociálního klimatu třídy žáky. Výzkumný soubor tvořilo 147 žáků dvou brněnských základních škol …více
Abstract:
The submitted work is based on the contemporary primary education framework. The first objective was to find potential correlations between the intensity of perceived stress and the quality of the class psychosocial climate in older primary school students (6th – 9th grade). The second objective was to identify other factors that are related to prevalence of perceived stress and students’ perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. David Kuneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta