My Chinh Nguyen

Diplomová práce

The Human Resource Management - a Support with Information Technologies

Řízení lidských zdrojů - podpora pomocí informačních technologií
Anotace:
Cílem této práce je popsat, jaká je role řízení lidských zdrojů v organizaci, za pomoci informačních technologií. Dalším krokem práce je popis, jak je HRM systém postaven. HRM systém obsahuje takřka hodně pokročilých funkcí, které jsou při řešení hlavních lidských zdrojů potřeba. Tento proces zahrnuje analýzu, návrh, implementaci systému řízení lidských zdrojů.
Abstract:
The purpose of this work is to describe what is the role of human resource management (HRM) in organization and help of information technologies in this. Next step, it describe how G-HRM system is build. G-HRM is designed to help companies meet the needs of human resource management. The process includes analysis, design and implementation, testing of the HRM system.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Kožusznik
  • Oponent: Svatopluk Štolfa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika