Bc. Jakub Kotek

Master's thesis

Strategický rozvoj měst. Rozvoj parkování ve vybraném místě

Strategic development of the cities. The development of parking in the selected location
Abstract:
Cílem diplomové práce analýza systému parkování ve vybraném městě Neratovice a návrh opatření na jejich další rozvoj. Průzkum vybraných parkovacích míst, analýza současné situace, zjištění vhodnosti počtu parkovacích míst ve vybraných parkovišť (zda je jich dostatek nebo zda není), navržení nových možností a řešení organizace statické dopravy v městě Neratovice.
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the parking system in the selected city of Neratovice and propose measures for their further development. Survey of selected parking places, analysis of the current situation, identification of the suitability of the number of parking spaces in selected parking lots (whether or not there are enough), proposing new possibilities and solutions for the organization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS