Bc. Eliška Kosová

Diplomová práce

Sledování změn tělesného složení u vrcholových hráčů florbalu během ročního tréninkového cyklu

Changes in body composition of elite floorball players during the annual training cycle
Anotace:
Hlavním cílem práce bylo sledování a následné vyhodnocení změn tělesného složení u hráčů florbalové extraligy během ročního tréninkového cyklu. První část práce přináší teoretické poznatky týkající se dané problematiky, tedy především tělesného složení a tréninkových cyklů. Ve druhé části, tedy praktické, představujeme konkrétní průběh měření a interpretaci výsledků. Pro stanovení tělesného složení …více
Abstract:
The main objective of this thesis was monitoring and subsequent evaluation of changes in body composition of floorball extra league players during the annual training cycle. The first theoretical part of the thesis provides the theoretical knowledge relevant to the issue of body composition and training cycles. In the second practical part we are presenting the concrete process of measuring and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2014
Zveřejnit od: 25. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kosová, Eliška. Sledování změn tělesného složení u vrcholových hráčů florbalu během ročního tréninkového cyklu . Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 7. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN