Bc. Oleg Sukhov

Master's thesis

Nový polymorfizmus genu apolipoprotein A2 a jeho asociace s obsahem mastných kyselin u prasat

New polymorphism of apolipoprotein A2 gene and its association with fatty acids contain of pigs
Abstract:
V diplomové prací byla probírána problematika nových polymorfizmů genu APOA2 a jeho asociace s obsahem mastných kyselin u prasat plemene České bílé ušlechtilé. Gen APOA2 (ID: 100153243) je kandidátním genem pro kvalitu vepřového masa. Cílem diplomové práce bylo analyzovat vliv jednotlivých polymorfizmů na obsah mastných kyselin a intramuskulárního tuku. Mezi mastnými kyselinami byl pozorován obsah …more
Abstract:
This thesis studies the problematic of the new polymorphism APOA2 gene and that association with fatty acids contain in a group of Czech Large White pigs. APOA2 gene (ID: 100153243) is a candidate gene for porcine meat quality. The aim of thesis was to analyze the influence of selected polymorphisms on fatty acids and intramuscular fat contain. Among fatty acids was observed a contain of: tetradecenoic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta