Bc. Oleg Sukhov

Master's thesis

Nový polymorfizmus genu apolipoprotein A2 a jeho asociace s obsahem mastných kyselin u prasat

New polymorphism of apolipoprotein A2 gene and its association with fatty acids contain of pigs
Anotácia:
V diplomové prací byla probírána problematika nových polymorfizmů genu APOA2 a jeho asociace s obsahem mastných kyselin u prasat plemene České bílé ušlechtilé. Gen APOA2 (ID: 100153243) je kandidátním genem pro kvalitu vepřového masa. Cílem diplomové práce bylo analyzovat vliv jednotlivých polymorfizmů na obsah mastných kyselin a intramuskulárního tuku. Mezi mastnými kyselinami byl pozorován obsah …viac
Abstract:
This thesis studies the problematic of the new polymorphism APOA2 gene and that association with fatty acids contain in a group of Czech Large White pigs. APOA2 gene (ID: 100153243) is a candidate gene for porcine meat quality. The aim of thesis was to analyze the influence of selected polymorphisms on fatty acids and intramuscular fat contain. Among fatty acids was observed a contain of: tetradecenoic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta