Bc. Oldřich ŠRUBAŘ

Diplomová práce

Správa koncových stanic pomocí MS System Center

MS System Center client management
Anotace:
Předmětem této diplomové práce ?Správa koncových stanic pomocí MS System Center? je zlepšení správy stanic v počítačových učebnách na Ostravské univerzitě. Jde především o analýzu aktuálních procesů a navržení metrik pro jejich zlepšení, včetně nasazení software System Center 2012 R2 Configuration Manager, který bude centrálním bodem pro správu.
Abstract:
The point of this Diploma thesis ?MS System Center client management? is make an improvement of computer management in computer labs on Ostrava. Mainly it?s about analysis of current processes and creation design metrics for better performance including deployment of System Center 2012 R2 Configuration Manager which will be central point of management.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠRUBAŘ, Oldřich. Správa koncových stanic pomocí MS System Center. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta