Bc. Monika Kunzová

Bakalářská práce

Obezita u onkologických pacientů

Obesity in oncology patients
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou obezity u onkologických pacientů. První kapitola je věnována obezitě jako rizikovému faktoru onkologického onemocnění. Následující kapitoly se věnují samotnému onkologickému onemocnění ve vztahu k obezitě a specifikům nutriční péče u dané skupiny pacientů. Cílem je vytvořit ucelený přehled o dané tématice. Praktická část této práce je pak zaměřena na zhodnocení …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the issues of obesity in ocology patients. The first chapter briefly introduces the issue of obesity as a risk factor of oncology disease. The following chapters are focused on the oncology disease in relation to obesity and on the specific nutritional care for this group of patients. The aim of this thesis is to establish a structured review of given issue. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Nikola Prokešová
  • Oponent: Mgr. Svatava Bischofová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta