Theses 

Sociální dopady mentálního postižení a možnosti pomoci ze strany sociálního pracovníka – Barbora Marinčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Barbora Marinčová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální dopady mentálního postižení a možnosti pomoci ze strany sociálního pracovníka

Anotace: Tato absolventská práce se zabývá mentálním postižením a sociálními dopady tohoto postižení v obecné rovině. Práce má formu kompilace a jejím cílem je poskytnout sumarizaci poznatků o mentálním postižení – vymezení stěžejních pojmů, co pro rodinu znamená mít člena s mentálním postižením. Dále to, jakými fázemi prochází rodina s mentálně postižením dítětem, jaké styly rodinné výchovy volí a také to, jak mentální postižení ovlivnilo sourozence takto postiženého člověka. Vzhledem k tématu práce se zabývám vybranými sociálními dopady mentálního postižení v obecné rovině. Také v práci podávám přehled o přístupech ke zdravotnímu postižení, jaké byly preferovány v minulosti a jaké jsou upřednostňovány dnes.

Abstract: This thesis is focused on intellectual disability and social impacts of this type of disability. The thesis has a form of compilation and the main aim is to provide the summarization of knowledge - in terms of defining the fundamental terms – what does it mean for a family to have a person with intellectual disability. Also the phazes of parents´coping with the intellectual disability of their child, styles of family education used in a family with intellectual disabled child and how this dissability has changed siblings´perception of the world. Since the topic, chosen social impacts of intellectual disability are depicted . Summary of approaches to people with disabilities is also given as well as their usage in the past and in the presence.

Klíčová slova: mentální postižení, rodina, sociální práce, sociální dopady, intellectual disability, family, social work, social impacts

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloš Votoupal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 05:03, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz