Ing. Martin Pokorný

Bakalářská práce

Distribuční model a efektivita prodeje produktů stavební spořitelny

Distribution Model and Effectiveness of Sale of Building Society Products
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá bližším pohledem na stavební spoření jako jeden z nejoblíbenějších finančních produktů na českém trhu. Detailnější rozbor charakterizuje distribuční sítě stavebních spořitelen a identifikuje prioritní a minoritní distribuční kanály a konkretizuje jejich podíl na celkové distribuci.
Abstract:
This bachelor thesis deals with a closer view to building savings as one of the most popular financial products in the Czech market. The detail analysis characterizes distribution channels of building saving banks and identifies both priority and minority distribution channels, as well as it specifies their proportion of the total distribution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní