Mgr. Soňa Vytisková

Rigorózní práce

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jako jeden ze způsobů rozvázání pracovního poměru

Notice of termination given by the employer as one possible way of employment termination
Anotace:
Tato rigorózní práce se zabývá tématem z oblasti pracovního práva v rámci problematiky skončení pracovní poměru, a to konkrétně výpovědí z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Předmětná rigorózní práce obsahuje velmi zevrubný právní rozbor jednotlivých výpovědních důvodů, na základě kterých může zaměstnavatel se zaměstnancem platně rozvázat pracovní poměr, přičemž tyto jsou vymezeny v ustanovení …více
Abstract:
The topic of this thesis is „Notice of termination given by the employer as one possible way of employment termination“. This thesis contains a detailed legal analysis of legally defined reasons, based on which the employer may dismiss the employee as stated by the provisions of article 52 of the Labour Code. The labor issue is elaborated primarily by the existing arrangements with regard to decision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2013
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., JUDr. Antonín Mládek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta