Bc. Ondřej Stránský

Bakalářská práce

Právo a morálka a jejich recepce Immanuelem Kantem

The Law and the Morality and Their Reception by Immanuel Kant
Anotace:
Práce rozebírá vztah práva a morálky, jakožto věčné téma právní filosofie, v perspektivě německého osvícenského filosofa Immanuela Kanta. Popisuje propojení práva a morálky a vysvětluje Kantův kategorický imperativ, obecný rozumový princip tvorby autonomní morálky. Pojednává o juspozitivismu a jusnaturalismu v konfrontaci s etikou, lidských právech a konstitutivním egoismu, Kantových postupných aproximacích …více
Abstract:
The work analyses a relationship between the law and the morality – as the everlasting topic of legal philosophy – in perspective of German enlightenment philosopher Immanuel Kant. It describes a connection of the law and the morality and explains Kant’s categorical imperative, the general rational principle of autonomous morality creation. It discusses legal positivism and iusnaturalism in confrontation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Dr. et Dr. Vladimír Robert Matas, MA
  • Oponent: JUDr. Petr Kovařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání I